modelka

Recepty

Inne druki medyczne

Koszt bloczka 100 kartek.
Format: A4 - 7,50 zł, A5 - 4,00 zł, A6 - 3,50 zł.
Do cen należy doliczyć podatek VAT 23%.

Druki w formacie A4

Ankieta Świadczeniobiorcy w Programie Profilaktyki Gruźlicy

Bilans 2-latka

Bilans 4-latka

Deklaracja Wyboru Lekarza/Pielęgniarki/Położnej

Formularz Zgłoszenia Zachorowania

Historia choroby

Indywidualna Karta Opieki Pielęgniarskiej

Informacja Dla Lekarza Kierujacego

Karta Badań Do Celów Epidemiologicznych

Karta Badania Profilaktycznego

Karta Badania Profilaktycznego w Programie
Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

Karta Badania Rozwoju i Zdrowia Dziecka 6-letniego

Ankieta świadczeniobiorcy w programie profilaktyki gruźlicy

Karta Czynności Pielęgnacyjnych Dla Pielęgniarki Opieki Długoterminowej

Karta Informacyjna Pielęgniarki/Położnej

Wywiad Lekarski - Karta Pomocnicza

Karta Zdrowia Ucznia

Karta Zdrowia Ucznia 2

Konsultacja Laryngologiczna

Konsultacja Okulistyczna

Orzeczenie Lekarskie Do Celów Sanitarno-Epidemiologicznych

Orzeczenie Lekarskie Po Badaniu Dla Kierowców

Oświadczenie Pacjenta o Ubezpieczeniu

Patronaż Lekarza Pediatry Karta Noworodka

Skierowanie Do Poradni Specjalistycznej

Skierowanie Do Szpitala

Skierowanie Na Badania Wstępne Okresowe Płatne

Skierowanie Na Badanie Grupy Krwi

Skierowanie Na Badanie Mamograficzne

Skierowanie Na Leczenie Uzdrowiskowe

Skierowanie Na Zabiegi Fizjoterapeutyczne

Wezwanie Na Szczepienie

Zaświadczenie Lekarskie Dla Kandydatów Na Studia

Zaświadczenie Lekarskie o Stanie Zdrowia - Wniosek o Niepełnosprawności

Zaświadczenie o Stanie Zdrowia

Zaświadczenie Lekarskie o Zdolności Do Pracy

Zlecenie Na Transport Sanitarny

Zlecenie Na Zaopatrzenie Na Wyroby Medyczne

Druki w formacie A5

Karta Badania Lekarskiego Osoby Ubiegającej Się o Uprawnienia Kierowcy

Karta Statystyczna Do Karty Zgonu

Skierownie Do Pracowni Diagnostycznej

Druki w formacie A6

Recepta Na Okulary

Istnieje możliwość wydrukowania każdego rodzaju druku medycznego według wskazanego wzoru i formatu.