modelka recepta

Numeracja recept

Każdy lekarz otrzymuje z NFZ kody dostępu do SNRL (Systemu Numerowania Recept Lekarskich). System pozwala wygenerować dowolny zakres recept przeznaczonych do druku w formacie .xmz lub .xml,
który zawiera informacje potrzebne do druku.

Świadczeniodawca

Nr REGON wymagany

Prawo wykonywania zawodu wymagane

Formularz zamówienia

dane druków recept

Plik (.xmz lub .xml lub inny) otrzymany z NFZ:*

 lub

Nr początkowy recept (maks. 22 cyfry) Nr końcowy recept (maks. 22 cyfry)

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  

Ilość bloczków po 100 recept wymagane

Oddział NFZ:

Nazwisko i imię lekarza, dla którego zamawiane są recepty wymagane:

Nr umowy z NFZ wymagany:

Telefon kontaktowy - wymagany:

E-mail - wymagany:

 

 

dane do faktury

Nazwa:

Ulica/numer:

Kod / Miejscowość:

NIP:

dane do wysyłki

(wypełnić jeśli adres wysyłki inny niż na fakturze)

Nazwa:

Ulica/numer:

Kod / Miejscowość:

Uwagi:

Zapamiętaj moje dane