modelka

Recepty

Druk recept przez Internet

Druk recept kodowanych wg nowego wzoru obowiązującego od 23 grudnia 2020 roku (Dz.U.2020.2424). Wypełniając umieszczony na stronie formularz w szybki i prosty sposób można zamówić recepty zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Wypełnienie formularza zamówienia druku recept jest bardzo proste i zajmuje około 2 minuty. Koszt jednego bloczka 100 recept wynosi 8,50 zł netto. Szczegóły znajdziesz w naszym cenniku. Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że masz zaświadczenie NFZ o nadaniu zakresu numerów recept.

zamówienie

Kontakt

tel. 95 7250 335
poniedziałek - piątek
w godzinach 8.00 do 16.00
lub e-mail: biuro@sonar.pl

Czas realizacji

Terminy druku wahają się od 2 do 4 dni roboczych. Koszt jednego bloczka 100 recept wynosi 8,50 PLN netto. Koszt wydruku i przesyłki obliczy się od razu po wypełnieniu formularza. Szczegóły w cenniku usługi.